Cloud Security

Et vigtigt element i virksomhedens samlede IT-infrastruktur

Clouds Security undersøger, tester og beskytter de procedurer og teknologi, der behandler og sikrer virksomhedens cloud baserede data mod eksterne og insider trusler.

Cloud baseret IT infrastruktur er blevet væsentlig del af virksomhedens IT og det er derfor nødvendigt at prioritere sikkerheden for denne del, så risikoen uautoriseret adgang, datalækage og datatab svarer til virksomhdens øvrige IT-infratstruktur. 

Kontakt os. for mere information om vores løsninger og services i forbindelse Cloud Security . 

 

 

 

Forcepoint Cloud Access Security Broker

Komplet sikkehedssuite for beskyttelse af
virksomhedens data på cloud platforme og
applikationer.

Dataark: Forcepoint CASB