Data Loss Prevention - DLP

En DLP-løsning identificerer, monitorerer og regulerer de data virksomheden har kategoriseret som følsomme.

Selve løsningen reguleres igennem et sæt manuelle og automatiske regler for, hvilke data der skal klassificeres som følsomme. Man kan f.eks. opsætte regler for at alle dokumenter, e-mails og vedhæftninger, som indeholder et CPR-nummer, ikke kan forlade virksomheden.

En DLP-løsning giver muligheden for at monitorerer følsomme oplysninger, som bl.a. omfatter:

 • Personhenførbare oplysninger
 • Pasnumre
 • Helbredsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Kreditkort- og kontonumre
 • Forretningshemmeligheder

Det er muligt at tilføje flere typer af følsom information, så løsningen tilpasses virksomhedens behov.

DLP Overview

Vi tilbyder at virksomheden et komplet forløb fra start og sikkert i mål:

 • Design workshop (DLP-design og DLP-politikker)
 • Test af DLP-politikker
 • Opsætning af DLP-løsningen og konfigurering af politikker
 • Dokumentation og superbruger guides
 • Træning af IT-afdelingen, samt overdragelse til drift
 • Review af DLP-løsningen efter idriftsættelse

CETA leverer DLP-løsninger til Industri- og forsyningsvirksomheder, samt finansielle virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Få mere information om vores DLP løsninger og services ved at kontakte os.