Identity & Access Management (IAM)


At administrere og dokumentere medarbejderes adgang til relevante IT-systemer og applikationer kan være en udfordrende øvelse. Administratorer skal håndtere den enkelte medarbejders brugeradgange på tværs af systemer og platforme, samtidigt mødes virksomheden med skærpede krav om at kunne dokumentere, hvilke brugeradgange de tildeler deres medarbejdere i forbindelse med behandling af data.

IAM (Identity & Access Management) er et IT-sikkerhedslag, der gør det muligt for de rette personer at få adgang til de rette ressourcer i virksomheden, sikrer at rettigheder tildeles på de rette tidspunkter, på den rigtige måde og af de rigtige grunde, og at virksomheden efterlever interne og eksterne krav om log- og dokumentationskrav.

Få mere information om vores IAM løsning og services ved at kontakte os.